برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
واحدهای مدیریت آمار و فناوری
آخرین اخبار آرشیو
برگزاری نهمین جلسه از سری جلسات امنیت اطلاعات دانشگاه
برگزاری جلسه

برگزاری نهمین جلسه از سری جلسات امنیت اطلاعات دانشگاه

02/12/01

نهمین جلسه از سری جلسات امنیت اطلاعات دانشگاه روز سه شنبه اول اسفندماه در محل سالن جلسات مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه برگزار شد.


برگزاری جلسه مشترک مدیر آمار و فناوری اطلاعات و مدیر اطلاع رسانی و تامین منابع علمی دانشگاه
جلسه وبومتریک

برگزاری جلسه مشترک مدیر آمار و فناوری اطلاعات و مدیر اطلاع رسانی و تامین منابع علمی دانشگاه

02/11/17

این جلسه با حضور مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه، مدیر اطلاع رسانی و تامین منابع علمی دانشگاه، رئیس اداره پورتال، و کارشناسان وب سایت و کتابخانه مرکزی در مورخه 1402/11/15 در خصوص بررسی راهکارهای افزایش رتبه وبومتریکس دانشگاه برگزار شد.


کارگاه آموزش شغلی ارگونومی استفاده از تجهیزات کامپیوتری- ارومیه
کارگاه آموزشی

کارگاه آموزش شغلی ارگونومی استفاده از تجهیزات کامپیوتری- ارومیه

02/10/26

این کارگاه برای کارشناسان فناوری اطلاعات شهرستان ارومیه روزدوشنبه تاریخ 1402/10/25توسط مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه به مدت 10 ساعت بصورت تئوری و عملی در سالن EDC ستاد مرکزی دانشگاه برگزار گردید.


کارگاه آموزش شغلی ارگونومی استفاده از تجهیزات کامپیوتری
کارگاه آموزشی

کارگاه آموزش شغلی ارگونومی استفاده از تجهیزات کامپیوتری

02/10/19

این کارگاه برای کارشناسان فناوری اطلاعات شهرستانهای تابعه دانشگاه روزدوشنبه تاریخ 1402/10/18توسط مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه به مدت 10 ساعت بصورت تئوری و عملی در سالن EDC ستاد مرکزی دانشگاه برگزار گردید.


تکمیل وب سایت انگلیسی جدید و راهکارهای افزایش رتبه بندی در حوزه وبومتریک
برگزاری جلسه

تکمیل وب سایت انگلیسی جدید و راهکارهای افزایش رتبه بندی در حوزه وبومتریک

02/10/11

این جلسه با حضور مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه، سرپرست روابط بین الملل دانشگاه، رئیس اداره پورتال، و کارشناسان وب سایت و روابط بین الملل در مورخه 1402/10/10 برگزار شد.


تکمیل اجرایی سازی اکتیو دایرکتوری و احراز هویت دو مرحله ای سامانه ها در اولویت اقدامات کمیته امنیت اطلاعات دانشگاه
برگزاری ششمین جلسه از سری جلسات امنیت اطلاعات دانشگاه در محل سالن جلسات مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

تکمیل اجرایی سازی اکتیو دایرکتوری و احراز هویت دو مرحله ای سامانه ها در اولویت اقدامات کمیته امنیت اطلاعات دانشگاه

02/09/19

این جلسه با حضور مدیر آمار و فناوری اطلاعات، رئیس اداره زیرساخت، رئیس اداره پورتال و کارشناسان مسئول امنیت اطلاعات مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه در مورخه 1402/09/19 برگزار شد، در ابتدای جلسه صورتجلسات و مصوبه های ادوار قبلی قرائت و پیگیری های لازم در خصوص اجرای این مصوبات انجام شد.


برگزاری پنجمین جلسه از سری جلسات امنیت اطلاعات دانشگاه
برگزاری جلسه

برگزاری پنجمین جلسه از سری جلسات امنیت اطلاعات دانشگاه

02/09/11

پنجمین جلسه از سری جلسات امنیت اطلاعات دانشگاه در محل سالن جلسات مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه برگزار شد.


تنظیمات قالب