برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

تیم کارشناسی اداره پورتال مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

کارشناسان ادره پورتال و نرم افزار مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

مهندس محمد ضربی

مهندس محمد ضربی

كارشناس مسئول HIS

كارشناس ارشد انفورماتيك پزشكی

مهندس ندا نجفی

مهندس ندا نجفی

مسئول اتوماسیون اداری

مهندسی نرم افزار- کارشناسی ارشد

مهندس افشین ارجمند

مهندس افشین ارجمند

کارشناس HIS

کارشناس کامپیوتر

مهندس ابراهیم صمدی

مهندس ابراهیم صمدی

کارشناس وب سایت

مهندسی نرم افزار - کارشناسی ارشد

مهندس نادر وفاشعار

مهندس نادر وفاشعار

کارشناس داشبورد و داده کاوی

کارشناسی ارشد - مهندسی فناوری اطلاعات پزشکی

مهندس سودا رحیمی

مهندس سودا رحیمی

مسئول سپاس

مهندسی نرم افزار - کامپیوتر

تنظیمات قالب