برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

تیم کارشناسی اداره زیرساخت و امنیت مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

کارشناسان حوزه اداره زیرساخت و امنیت فناوری مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

مهندس رضا وصفی

مهندس رضا وصفی

مسئول امنیت شبکه

کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت

مهندس سمیه رمضانی

مهندس سمیه رمضانی

کارشناس شبکه

مهندسی کامپیوتر- کارشناسی ارشد

مهندس یعقوب محمدی

مهندس یعقوب محمدی

کارشناس

مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

محمد حيدری ثانی

محمد حيدری ثانی

مسئول دیتاسنتر

كارشناس نرم افزار

تنظیمات قالب