برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

تیم کارشناسی اداره آمار مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

کارشناسان حوزه آمار مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

آرش علی نژاد

آرش علی نژاد

كارشناس ثبت سرطان

كارشناس فناوري اطلاعات سلامت

شیرین صمدزاد

شیرین صمدزاد

زیبا حسن زاده

زیبا حسن زاده

کارشناس آمار

فناوری اطلاعات سلامت

ولی محمدی

ولی محمدی

کارشناس آمار

کارشناسی ارشد - آمار ریاضی

تنظیمات قالب