برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

واحد مدیریت وب سایت یکی از واحدهای زیرمجموعه مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه می باشد که عمده وظایف این واحد به شرح ذیل می باشد:

  • ایجاد و مدیریت زیرسایت برای مراکز تابعه دانشگاه
  • به روز رسانی صفحات سایت اصلی و ارسال به موقع بروز رسانی های جدید بر روی زیرسایت ها
  • پیگیری و رفع اشکالات فنی سایت اصلی و زیرسایت مراکز تابعه دانشگاه
  • اجرای دوره های آموزشی برای کارشناسان زیرسایت مراکز تابعه دانشگاه
  • ایجاد افزونه های جدید برای سایت و زیر سایت های تابعه دانشگاه با توجه به نیازمندی های آنها
  • قرار دادن نرم افزار های مورد نیاز برنامه نویسی وب سایت و همچنین آموزش های مورد نیاز برای کاربران بر روی وب سایت
  • ایجاد فرم های مورد نیاز دانشگاه و همچنین آموزش کاربران سایت برای ایجاد فرم ها و گزارشات واحدهای تابعه دانشگاه
  • ایجاد گزارشات مورد نیاز از وب سایت
  • ایجاد کاربر و مدیریت آنها در وب سایت
تنظیمات قالب