برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

واحد اتوماسیون اداری یکی از واحدهای زیرمجموعه مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه می باشد که عمده وظایف این واحد به شرح ذیل می باشد:

 • راه اندازی، ساماندهی و گسترش اتوماسیون اداری در کلیه واحدهای تابعه دانشگاه در سطح استان
 • برنامه ریزی و ارائه آموزش های لازم به کاربران جدید
 • نظارت برحسن اجرای صحیح، پشتیبانی و مدیریت نرم افزار اتوماسیون اداری در کلیه واحدهای تابعه دانشگاه در سطح استان
 • نظارت و مانیتورینگ سخت افزاری و نرم افزاری سرورهای اتوماسیون اداری و رفع عیوب احتمالی مرتبط
 • به روزرسانی نرم افزار اتوماسیون اداری در راستای عملکرد بهینه نرم افزار
 • پشتیبانگیری مستمر از اطلاعات سرورهای اتوماسیون اداری جهت برخوداری از امکان بازیابی اطلاعات
 • اطلاع رسانی به موقع به کاربران درخصوص مسایل مختلف، تغییرات به وجود آمده و یـا مـوارد لازم الاجرا توسط کاربران
 • به روزرسانی چارت سازمانی تعریف شده در سیستم و انجام تغییرات بر اساس نیاز واحدها
 • ایجاد تنظیمات و نصب نرم افزارهای مورد نیاز سامانه اتوماسیون اداری در واحدهای فاقد کارشناس رایانه
 • پاسخگویی مناسب به درخواست های حضوری مراجعان و تماسهای تلفنی کلیه کاربران سطح استان
 • ارائه گزارش های لازم به مسئولین مربوطه درخصوص میزان و نحوه استفاده از سیستم اتوماسیون اداری
 • ارائه پیشنهادات طرح‌های اصلاحی در جهت نیل به اهداف سازمان در راستای استقرار دولت الکترونیک
 • برقراری سرویس FCF فی مابین واحدهای مختلف با حذف واحد دبیرخانه و امکان دسترسی مستقیم مدیران واحدها به یگدیگر در جهت جلوگیری از اطاله فرآیند تبادل مکاتبات و متعاقبا صرفه جویی در هزینه، زمان و نیروی انسانی
تنظیمات قالب