برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

یکی از بخش های اصلی مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات واحد شبکه است که شامل دو بخش اینترنت و اینترانت می باشد. وظایف اصلی واحد به شرح ذیل می باشد.

 

امور مربوط به شبکه اینترانت دانشگاه:
• پشتیبانی اینترانت ستاد و 49 واحد تابعه دانشگاه علوم پزشکی
• نظارت و مدیریت بر پهنای باند اینترانت دانشگاه
• مدیریت و نظارت بر فایروال دانشگاه
• مدیریت، مانیتورینگ، پیگیری و رفع عیب امور مربوط به مشکلات شبکه مراکز تابعه دانشگاه
• راه اندازی و بهینه سازی شبکه داخلی مراکز تابعه دانشگاه که دارای کارشناس کامپیوتر نمی باشند.

 

امور مربوط به اینترنت دانشگاه:
• نظارت و مدیریت بر پهنای باند اینترنت دانشگاه
• پیگیری امور مربوط به VPN اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارمندان دانشگاه.
• پیگیری امور مربوط به ارتباطات ADSL مربوط به طرح شمس.

تنظیمات قالب