برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

مهم ترین وظایف واحد امنیت اطلاعات دانشگاه به شرح ذیل می باشند :

1: بررسی و شناسایی نقاط حساس و ضعف های امنیتی موجود در زیرساخت استان

2: بررسی، تهیه و تدوین راهکارها و استانداردهای مناسب امنیت داده ها و ابلاغ در مجموعه سطح استان و همچنین نظارت بر اجرای دقیق آنها.

3: کنترل روزانه وضعیت امنیتی ترافیک ورودی‌ و خروجی‌ و همچنین وضعیت داخلی شبکه

4: راه اندازی سرویس‌های امنیت شبکه‌، آنالیز و بهره برداری مناسب از آن‌ها

5: طراحی ساختار شبکه براساس استاندارهای امنیتی

6: مدیریت و نظارت بر فایروال دانشگاه

7: مدیریت آنتی ویروس دانشگاه

تنظیمات قالب