برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

  • نام و نام خانوادگی:دکتر هادی لطف نژاد افشار
  • سمت: مدیر آمار و فناوری اطلاعات - عضو هیئت علمی دانشگاه
  • مرتبه: استادیار
  • درجه علمی : دکترا تخصصی (ph.D) مدیریت اطلاعات سلامت
  • پست الکترونیکی: hadi.afshar@gmail.com
  • آدرس پستی: ارومیه بلوار رسالت کوی اورژانس ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
  • کدپستی:  5714783734
  • شماره تلفن مستقیم: 044-32240658
  • شماره تلفن داخلی: 044-31937196
  • دورنگار: 044-32240658
تنظیمات قالب