برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

معرفی اجمالی اداره آمار

امروزه برای مدیریت صحیح در هر سازمان و تشکیلاتی، مدیران نیازمند طیف وسیعی از آمار و اطلاعات می باشند به طوریکه بدون در دست داشتن آمارهای کافی و دقیق و به هنگام سیاستگذاری، برنامه ریزی، تعیین اهداف، راهکارها و فعالیتها و در نتیجه ارزیابی نتایج امکان پذیر نخواهد بود.

اداره آمار مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی ارومیه که در راستای تامین اطلاعات و آمارهای مورد نیاز مدیران و مسئولین در سطح دانشگاه و همچنین در سطح کشور از طریق ارتباط با مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و ، زیر مجموعه‏ ریاست دانشگاه فعالیت می کند. این اداره ابتدا در سال 1365 فعالیت خود را زیر نظر معاونت پشتیبانی آغاز نموده است.
وظیفه اصلی این اداره جمع آوری و نشر آمار و اطلاعات بهداشتی، درمانی و آموزشی  واحدهای تابعه دانشگاه در استان آذربایجانغربی است. این اداره کلیه آمار و اطلاعات موجود را در بازه های زمانی مشخص جمع آوری و پس از جمع بندی نهایی به مرکزکل  آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت, درمان ‏و آموزش پزشکی ارسال می نماید. در ضمن آمار جمع آوری شده را در قالب نشریات آماری چاپ و منتشر نموده و در اختیار واحدهای مختلف دانشگاه قرار می دهد. مسئولیت پاسخگویی به نیازهای آماری کلیه واحدهای دانشگاه و دیگر دستگاههای اجرایی استان و کشور در بر عهده این اداره می باشد.

تنظیمات قالب