برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
  • مدیر کمیته IT دانشگاه
  • مدیر کمیته آمار دانشگاه
  • مدیر شورای وب سایت دانشگاه هدایت و سرپرستی وظایف محوله به کارکنان واحد تحت مدیریت
  • هماهنگی برنامه های واحد تحت مدیریت با خط مشی سازمان
  • ارتقاء کارآیی واحد تحت مدیریت در زمینه های فناوری اطلاعات و آمار
  • بررسی تقاضاهای خرید سخت افزار و نرم افزارهای کاربردی
  • اجراء و بکارگیری آخرین یافته های فناوری اطلاعات در سازمان
  • پیش بینی آموزشهای لازم در خصوص فناوری اطلاعات و برنامه¬ریزی در این زمینه در سازمان
  • نظارت بر عملکرد و خدمات طرف قرارداد با دانشگاه در زمینه فناوری اطلاعات
  • نظارت بر فعالیتهای کارکنان واحد تحت مدیریت
تنظیمات قالب