برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

صمد قلی پور

  • نام و نام خانوادگی:مهندس صمد قلی پور
  • سمت: رئیس اداره پورتال و نرم افزار
  • پست الکترونیکی: s.golipour@gmail.com
  • آدرس پستی: ارومیه بلوار رسالت - ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
  • کدپستی:  5714783734
  • شماره تلفن مستقیم: 044-32240658
  • شماره تلفن داخلی: 044-31937187
  • دورنگار: 044-32240658
تنظیمات قالب