برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

  • نام و نام خانوادگی:مهندس مجید مرداعلمداری
  • سمت: رئیس اداره زیرساخت
  • پست الکترونیکی: ---
  • آدرس پستی: ارومیه بلوار رسالت - ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
  • کدپستی:  5714783734
  • شماره تلفن : 044-31937401
  • دورنگار: 044-32240658
تنظیمات قالب