برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

  • نام و نام خانوادگی:مهندس محمد ضربی
  • سمت: رئیس اداره آمار، پایش و تحلیل داده
  • پست الکترونیکی: zarbi.m@umsu.ac.ir
  • آدرس پستی: ارومیه بلوار رسالت - ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
  • کدپستی:  5714783734
  • شماره تلفن : 044-32222052
  • دورنگار: 044-31937196
تنظیمات قالب