برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

رابطین آماری معاونت ها

 

 

نام معاونت

نام رابط آماری

شماره تماس

آدرس پست الکترونیکی

معاونت غذا و دارو

سمیرا غزنوی

32772023

-

معاونت فرهنگی و دانشجویی

نادر وفاشعار

31937383

nvsh2001@yahoo.com

معاونت درمان

سهیلا جهانگیری میرشکارلو

32245463/306

darman.amar@umsu.ac.ir

معاونت بهداشتی

نجف احمدی

33465098

arya.ahmadi@gmail.com

معاونت آموزشی

الهه گوزلی

31937205

elahe.gozali@gmail.com

معاونت توسعه مدیریت و منابع

زینب میر علی اشرفی

31937351

_

معاونت امور اجتماعی

رقیه ابراهیمی

33467061

_

معاونت تحقیقات و فناوری

حمیده کریمی

31937168

_

رابطین آماری شبکه های بهداشت و درمان استان

 

رابطین آماری بیمارستان های استان

تنظیمات قالب