English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |معاونت تحقیقات و فناوری |   امروز: شنبه ١٣ خرداد ١٤٠٢

درخواست زیر پورتال

واحدهای تابعه دانشگاه که متقاضی ایجاد یک سایت جداگانه در قالب پورتال دانشگاه می باشند می توانند درخواست کتبی خود را به معاونت پژوهشی دانشگاه ارسال نمایند

بدیهی است پس از بررسی درخواست و موافقت اولیه می توانند با معرفی یک نماینده آشنا به طراحی سایت به مرکز اینترنت دانشگاه نسبت به طراحی منوها و درج مطالب مربوطه اقدام نمایند
مرکز اینترنت برای نماینده معرفی شده یک دوره آموزشی نحوه ارسال مطالب و درج اطلاعات در سایت را در برنامه کاری خود خواهد گذاشت
لازم به ذکر است که آدرس سایت آن حوزه به صورت زیر می باشد

 

http://نام واحد.umsu.ac.ir