English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |معاونت تحقیقات و فناوری |   امروز: جمعه ١٢ خرداد ١٤٠٢

سیستم آزمایشگاهی
این سیستم که برای اتوماسیون آزمایشکاه می باشد . قابلیت پذیرش , لیسهای روزانه , و جوابدهی بیماران از جمله قسمتهای مختلف آن می باشد . از فابلیت اتصال به سیستم پرونده الکترونیک و درج اتوماتیک اطلاعات در پرونده بیمار برخوردار می باشد . این سیستم با ارتباط یه سیستم پذیرش , امکان تولید اتوماتیک اطلاعات پذیرشی می باشد . امکان اتصال سیستم به دستگاههای آزمایشگاهی از موارد دیگر این سیستم می باشد .