English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |معاونت تحقیقات و فناوری |   امروز: جمعه ١٢ خرداد ١٤٠٢

سیستم داروخانه کارا
این سیستم جهت پذیرش و نسخه پیچی در داروخانه می باشد . فابلیت ارتباط با سیستم پرونده الکترونیکی جهت ثبت داروها در پرونده فرد و فابلیت ارجاع به سیستم پذیرش جهت ثبت اتوماتیک پذیرش , از نکات مثبت این سیستم می باشد . قابلیت انتخابی از آن بعنوان انبار دارو و ثبت ورود و خروج دارو و حذف آن و استفاده بعنوان نسخه پیچی و استخراج آیتم های مالی و بیمه ای از موارد این سیستم می باشد . قابلیت استفاده از کدهای چند لایه برای داروهای پزشک خانواده , جهت تسهیل در ثبت اطلاعات از دیکر مزایای سیستم می باشد .