English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |معاونت تحقیقات و فناوری |   امروز: جمعه ١٢ خرداد ١٤٠٢

سیستم پرونده الکترونیک
این سیستم که نماد پرونده الکترونیکی بیماران می باشد . فقط در دسترس پزشکان می باشد . قابلیت جمع آوری اطلاعات بیمار در سطوح مختلف و ارائه آن به پزشک جهت یار ی در تصمیات آینده می باشد . این سیستم قالیت ثبت علایم و نکات تشخیصی توسط پزشک می باشد . قابلیت ثبت اطلاعات بصورت متنی و تصویری می باشد . ثبت اطلاعات با استفاده از قلم های نوری از دیگر توانایی های این سیستم می باشد . با توجه به ثبت اطلاعات بصورت متنی , می توان از این سیستم برای امور تحقیقاتی در مراکز بهداشتی و حتی تخصصی بهره جست .