English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |معاونت تحقیقات و فناوری |   امروز: چهارشنبه ١٢ مهر ١٤٠٢

 

  • واژگان استاندارد شده مورد استفاده در سلامت (حجم فایل 472 KB )

-----------------------------------------------------------------------------------------------

  • واژه ها و تعاریف نهایی شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
  • تعاریف نهایی شده سازمان بیمه خدمات درمانی
  • واژه ها و تعاریف نهایی شده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

از لینک زیر دانلود کنید:

   دانلود : تعاریف و مفاهیم مرکز آمار ایران.pdf           حجم فایل 373 KB
   دانلود : 101_130_32_taarif.pdf           حجم فایل 472 KB
   دانلود : mafahim.pdf           حجم فایل 296 KB