English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |معاونت تحقیقات و فناوری |   امروز: جمعه ١٢ خرداد ١٤٠٢

مهم ترین وظایف واحد امنیت اطلاعات دانشگاه به شرح ذیل می باشند :


1: بررسی و شناسایی نقاط حساس و ضعف های امنیتی موجود در زیرساخت استان


2: بررسی، تهیه و تدوین راهکارها و استانداردهای مناسب امنیت داده ها و ابلاغ در مجموعه سطح استان و همچنین نظارت بر اجرای دقیق آنها.


3: کنترل روزانه وضعیت امنیتی ترافیک ورودی‌ و خروجی‌ و همچنین وضعیت داخلی شبکه


4: راه اندازی سرویس‌های امنیت شبکه‌، آنالیز و بهره برداری مناسب از آن‌ها


5: طراحی ساختار شبکه براساس استاندارهای امنیتی


6: مدیریت و نظارت بر فایروال دانشگاه


7: مدیریت آنتی ویروس دانشگاه