English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |معاونت تحقیقات و فناوری |   امروز: پنج شنبه ١٣ مهر ١٤٠٢

معرفی اجمالی اداره آمار

امروزه برای مدیریت صحیح در هر سازمان و تشکیلاتی، مدیران نیازمند طیف وسیعی از آمار و اطلاعات می باشند به طوریکه بدون در دست داشتن آمارهای کافی و دقیق و به هنگام سیاستگذاری، برنامه ریزی، تعیین اهداف، راهکارها و فعالیتها و در نتیجه ارزیابی نتایج امکان پذیر نخواهد بود.

اداره آمار مديريت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی ارومیه که در راستای تامین اطلاعات و آمارهای مورد نیاز مدیران و مسئولین در سطح دانشگاه و همچنین در سطح کشور از طریق ارتباط با دفتر توسعه و هماهنگی نظام آماری فعالیت می کند زیر مجموعه‏ معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه می‏ باشد. این اداره ابتدا در سال 1365 فعالیت خود را زیر نظر معاونت پشتیبانی آغاز نمود و از سال 1375 با آغاز اجرای نظام نوین آماری به عنوان زیر مجموعه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه به فعالیت خود ادامه داده است.

وظيفه اصلی اين اداره جمع آوری و نشر آمار و اطلاعات مربوط به تسهيلات بهداشتی، درمانی و همچنين فعاليت های بيمارستانی در استان آذربایجانغربی است. اين اداره کليه آمار و اطلاعات موجود را در بازه های زمانی مشخص جمع آوری و پس از جمع بندی نهايی به دفتر توسعه و هماهنگی نظام آماری وزارت بهداشت, درمان ‏و آموزش پزشکی ارسال می نمايد. در ضمن آمار جمع آوری شده را در قالب نشريات آماری چاپ و منتشر نموده و در اختيار واحدهای مختلف دانشگاه قرار می دهد. مسئوليت پاسخگويی به نيازهای آماری کلیه واحدهای دانشگاه و دیگر دستگاههای اجرايی استان و کشور در قالب نظام نوین آماری بر عهده این اداره می باشد.