برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

  • نام و نام خانوادگی:ملائکه علی پور
  • سمت: مسئول دفتر مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
  • پست الکترونیکی: msit@umsu.ac.ir
  • آدرس پستی: ارومیه بلوار رسالت - ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
  • کدپستی:  5714783734
  • شماره تلفن : 044-31937196
  • دورنگار: 044-32240658
تنظیمات قالب